AQUA VL-66/SM

Krycí izolační nátěr na vodní bázi pro vysoce kvalitní dřevěné konstrukce 3v1

Vlastnosti

 • Na vodní bázi
 • Základ, mezivrstva i konečný nátěr v jednom
 • Ventilační účinek
 • Nelepivý (podle směrnice HO.03)
 • Odolává teplotám a je odolný vůči zažloutnutí
 • Hedvábně matný
 • Izolační účinek proti látkám ve dřevě
 • Antikorozní ochrana hlaviček šroubů a hřebíků
 • Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům & nízký obsah křídy

Oblast použití

 • Dřevo do interiéru a exteriéru
 • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
 • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
 • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
 • Pracovní příprava

Podklad

Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

Přípravy

Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

Neporušené staré nátěry důkladně přebruste.

Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

Dřevo v exteriéru, které má být chráněno před hmyzem, hnilobou a zamodráním, ošetřete nejdřív pomocí Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* odpadá pro dřevo v interiéru. (* Používejte biocidní přípravky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte štítek a informace o produktu!)

Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

 • Zpracování
 • Materiál dobře promíchejte.

Aplikujte štětcem, válečkem, stříkáním.

Pistole s pohárkem: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

Další pracovní postupy aplikujte po uschnutí.

Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

 • Pracovní přístroje / čištění

 • Akrylový štětec, plochý štětec, pěnový váleček, pistole s pohárkem
 • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

 • Skladování / trvanlivost
 • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • 100 - 120 ml/m² na pracovní postup
   2 nátěry jsou nutné jako izolace proti látkám obsažených ve dřevě

Zvolte si variantu:

Cena od 605,00 Kč
cena včetně DPH nezahrnuje cenu dopravy